Tuesday, June 8, 2010

தினக்கஞ்சி

கசாப்புக்கு தூக்கு
மங்களூரு விமான விபத்து
சிரிசிரி நாய் துப்பாக்கி சூடு
அரை வேக்காடு ஆரிய சிங்களக்கூத்து..
பர்க்கா'வுக்கும் அர்னாப்'பிற்கும்
தினசரி கஞ்சிக்குப் பஞ்சமில்லை
நமக்கு யார் ஊத்துறா..?
.

No comments:

Post a Comment